Evaluarea riscurilor profesionale

Evaluarea riscurilor profesionale dă posibilitatea angajatorului de a întreprinde acţiuni care să conducă la reducerea sau eliminarea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale. A investi în prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale înseamnă a investi în îmbunătăţirea activităţii societăţii.

Parte componentă a protecţiei sociale, căreia îi conferă pondere şi valoare în balanţa sistemului socio-economic, SECURITATEA MUNCII, prin activitatea de prevenire a riscurilor profesionale, a avut în toate timpurile o puternică tentă umanitară. Orice societate care recunoaşte „Omul ca valoare şi scop suprem” va admite că protejarea vieţii acestuia este a priori justificată şi îndreptăţeşte un efort oricât de mare.

Prevenirea riscurilor profesionale se constituie ca o ştiinţă de interfaţă, îmbinând cunoştinţe şi tehnici de strictă specialitate în domeniul de aplicare cu tehnici şi cunoştinţe din domeniul tehnologiei, ergonomiei, igienei industriale, psihosociologiei muncii, medicinii muncii şi toxicologiei industriale. În acest context se poate afirma că sarcina principală a activităţii de prevenire o reprezintă obţinerea maximului de eficienţă şi de calitate a muncii în condiţiile reducerii numărului de accidente către „ZERO”.

Punctul de plecare în optimizarea activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale într-un sistem de muncă îl constituie „EVALUAREA RISCURILOR PROFESIONALE” din sistemul respectiv.

Indiferent dacă este vorba de un loc de muncă, un atelier, o secţie, un birou sau o societate comercială în ansamblul său, echipa Serv-Consult SSM va îndruma pentru alocarea eficientă a resurselor financiare şi umane pentru măsurile prioritare de eliminare sau reducere a riscurilor .

Noi evaluăm riscurile profesionale prin identificarea tuturor factorilor de risc (pericole sau situaţii periculoase) din sistemul de muncă analizat şi cuantificăm dimensiunea lor pe baza combinaţiei dintre doi parametri: probabilitatea de manifestare şi gravitatea consecinţei maxime previzibile (cea mai frecventă) asupra organismului uman. Se obţin astfel niveluri de risc parţiale pentru fiecare factor de risc în parte, respectiv niveluri de risc global pentru întregul sistem analizat. Acest principiu de evaluare a riscurilor este deja cuprins în standardele europene.

Baza legala de evaluare

Cunoscând faptul că baza legală a evaluării riscurilor este Legea nr.319 din 2006 – art.12, alin.1, lit”a” precum şi Directiva – Cadru nr.391/1989/CEE – art.7, alin.2, lit.”b” – legislaţia Uniunii Europene, echipa de evaluatori din cadrul S.C.Serv-Consult SSM S.R.L. va urmări următoarele etape în cadrul evaluării:

  1. Delimitarea sistemului de muncă analizat;
  2. Constituirea echipei de evaluare;
  3. Identificarea factorilor de risc din sistemul analizat;
  4. Stabilirea consecinţelor asupra organismului uman;
  5. Încadrarea consecinţelor în clase de gravitate;
  6. Încadrarea consecinţelor în clase de frecvenţă;
  7. Încadrarea în nivelul de risc determinând nivelul de risc global;
  8. Ierarhizarea factorilor de risc în ordinea descrescătoare a nivelurilor de risc;
  9. Stabilirea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale