Coordonare SSM santiere

Coordonare santier
Coordonare santiere

Activitati de coordonare desfasurate

 1. Elaborarea Planului de securitate si sanatate pentru lucrarile de constructie din cadrul santierului, in conformitate cu cerintele de securitate din HG 300/2006 si stabilirea masurilor generale de securitate si sanatate aplicabile santierului, pe durata realizarii lucrarilor;
 2. Transmiterea Planului de securitate si sanatate tuturor partilor interesate;
 3. Coordonarea activitatilor care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de securitate a muncii si a instructiunilor de lucru;
 4. Deschiderea registrului de coordonare, completarea acestuia si predarea lui sefului de santier;
 5. Coordonarea aplicarii principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;
 6. Organizarea cooperarii între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi;
 7. Luarea măsurilor necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe şantier;
 8. Stabilirea, în colaborare cu antreprenorul, a măsurilor generale aplicabile şantierului;
 9. Stabilirea, împreună cu antreprenorul, a obligaţiilor privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, accesul pe şantier;
 10. Efectuarea vizitelor comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceştia să redacteze planul propriu de securitate şi sănătate;
 11. Avizarea planurilor de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora;
 12. Participarea la controalele desfasurate de catre ITM.

Coordonare santier
Coordonare santier ssm