Coordonare SSM santiere

Activitati de coordonare desfasurate

 1. Elaborarea Planului de securitate si sanatate pentru lucrarile de constructie din cadrul santierului, in conformitate cu cerintele de securitate din HG 300/2006 si stabilirea masurilor generale de securitate si sanatate aplicabile santierului, pe durata realizarii lucrarilor;
 2. Transmiterea Planului de securitate si sanatate tuturor partilor interesate;
 3. Coordonarea activitatilor care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de securitate a muncii si a instructiunilor de lucru;
 4. Deschiderea registrului de coordonare, completarea acestuia si predarea lui sefului de santier;
 5. Coordonarea aplicarii principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;
 6. Organizarea cooperarii între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi;
 7. Luarea măsurilor necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe şantier;
 8. Stabilirea, în colaborare cu antreprenorul, a măsurilor generale aplicabile şantierului;
 9. Stabilirea, împreună cu antreprenorul, a obligaţiilor privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, accesul pe şantier;
 10. Efectuarea vizitelor comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceştia să redacteze planul propriu de securitate şi sănătate;
 11. Avizarea planurilor de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora;
 12. Participarea la controalele desfasurate de catre ITM.