Cercetarea accidentelor de munca

În cazul în care un angajat al societăţii dumneavoastră a suferit un accident de muncă, asigurăm prin personal competent şi cu mare experienţă, cercetarea evenimentului respectiv, cercetare ce are ca scop stabilirea împrejurărilor şi a cauzelor care au condus la producerea accidentului, a reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare.

Experţii noştri împreună cu angajaţi din societatea dumneavoastră vor face parte dintr-o comisie de cercetare a evenimentului, aceştia având dreptul să ia declaraţii scrise, să preleveze sau să solicite prelevare de probe necesare cercetării, să solicite pentru a fi consultate acte ori documente ale angajatorului, acesta fiind obligat în condiţiile legii să le pună la dispoziţie.
Pentru cercetarea accidentelor mai pot fi solicitaţi şi alţi experţi sau specialişti din domenii diferite, cum ar fi acei experţi care au competenţe pentru expertize tehnice.

Documente de evaluare

Documentele întocmite de către specialiştii noştri, cu ocazia cercetării unui accident de muncă şi pentru completarea dosarului evenimentului, sunt:

  1. Procesul verbal de cercetare;
  2. Notă de constatare de la locul accidentului;
  3. Schiţe şi fotografii referitoare la eveniment;
  4. Declaraţiile accidentatului sau accidentaţilor atunci când este vorba de eveniment urmat de incapacitate temporară de muncă sau invaliditate;
  5. Declaraţiile martorilor sau a altor persoane care pot contribui la elucidarea împrejurărilor sau a cauzelor reale ale producerii evenimentului;
  6. Stabilirea actelor sau documentelor necesare pentru elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale evenimentului;
  7. Formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM);
  8. Strângerea de acte sau documente, de la societatea unde a fost încadrat accidentatul, necesare a fi depuse la dosar în conformitate cu legislaţia actuală;
  9. Documente obţinute de la unităţile sanitare în cazul în care accidentatul a avut nevoie de îngrijiri medicale în cadrul acestora
  10. Alte documente funcţie de natura şi gravitatea evenimentului