Alte servicii

Alte servicii sau documente, în functie de specificul societatii dumneavoastra, care pot fi elaborate de specialistii nostri:

- consultanta în elaborarea ”Regulamentului de ordine interioara”;
- realizarea ”Fisei postului” conform Codului Ocupatiilor din România si pe baza Profilelor ocupationale elaborate sub egida MMSSF;
- elaborarea bugetului anual de cheltuieli pentru Securitate si sanatate în munca (Protectia muncii) si Situatii de urgenta (P.S.I.).