Alte servicii

Alte servicii sau documente, �n functie de specificul societatii dumneavoastra, care pot fi elaborate de specialistii nostri:

- consultanta �n elaborarea �Regulamentului de ordine interioara�;
- realizarea �Fisei postului� conform Codului Ocupatiilor din Rom�nia si pe baza Profilelor ocupationale elaborate sub egida MMSSF;
- elaborarea bugetului anual de cheltuieli pentru Securitate si sanatate �n munca (Protectia muncii)si Situatii de urgenta (P.S.I.).